AquaSim

 
Kontakt oss for demo og mer informasjon aquastructures@aquastructures.no

AquaSim er et tids-domene FEA (Finite Element Analysis) verktøy for store, fleksible konstruksjoner eksponert for statiske og dynamiske laster, som blant annet vind bølger og strøm.

 

aquasim_lift

AquaSim ligger helt i fronten av avanserte analyseverktøy for fleksible konstruksjoner, og er basert på mange års forskning fra NTNU innenfor marine konstruksjoner og byggteknologi. AquaSim oppsto da det ble behov for et analyseverktøy som ga muligheten for å simulere konstruksjoner som deformerer seg kraftig under last fra strøm, vind og bølger. I slike tilfeller vil tradisjonelle analyseverktøy, hvor konstruksjonene betraktes som stive, kunne gi svært uriktige resultater.

AquaSim har blitt validert og brukt kommersielt i mer enn ett tiår, og er det ledende verktøyet for oppdrettsnæringen i Norge.

 

Simulering

aquasim_simulation

AquaSim er basert på tidssimuleringer og håndterer interaksjon og kraftoverføring mellom stive og fleksible komponenter av ulike materialer, tverrsnitt og elastisitet. Det er derfor et ideelt program for analyse av plastkonstruksjoner eller bevegelige stålkonstruksjoner. AquaSim har blitt validert og verifisert gjennom en rekke sammenligninger med analytiske studier, modellforsøk og monitorerte fullskalaforsøk.

Et allsidig analyseverktøy for havbruksnæringen

De fleste fortøyningsanalyser og globalanalyser som leveres til havbruksnæringen er per dags dato utført med AquaSim. En kan enkelt, i et grafisk grensesnitt, bygge opp modell med fortøyning, flytekrage og nøter etter ønske. AquaSim har mulighet til å simulere nøter av nylon og plast eller lignende, med eller uten luseskjørt. Det kan også gjøres analyser på konstruksjoner med tette duker, samt helt tette og stive konstruksjoner av f.eks. plast, stål eller glassfiber.

AquaSim i offshore

AquaSim blir benyttet til å utføre analyser for olje- og gassnæringen, og typiske bruksområder er fortøyningsanalyser samt taue- og løfteoperasjoner. Under heving og senking av utstyr gjennom havoverflaten er det ofte kritisk at en har kontroll på indre spenninger i komponentene, noe AquaSim kan rapportere og visualisere. Marine operasjoner krever også at en har kontroll på bevegelser til fartøyet som utfører en operasjonen, for å kunne beregne riktig lastbilde i løftet konstruksjon og løftearrangement.

Arbeidsflyt og verktøy

AquaSim er en komplett pakke med en rekke verktøy. AquaSim kommer med sitt eget modelleringsprogram spesifikt for en rask arbeidsflyt. Gjennom vår raske arbeidsflyt, fra modellering til simulering, hjelper AquaSim deg med å utvikle den optimale løsningene til dine problemer. AquaSim er under kontinuerlig utvikling og forbedret med årlige oppdateringer, siste release er alltid tilgjengelig gjennom vårt lisensieringsprogram. Vi jobber også nært med våre kunder for å lage skreddersydde verktøy for effektivt arbeid.

Etter analysen

AquaSim presenterer resultater i form av attraktive visualiseringer som er enkle å bruke. I tillegg innehar AquaSim en rekke andre verktøy for å bearbeider resultater.

Kurs, support, og konsultering

aquasim_course

Vi ønsker best og mest mulig effektiv bruk av AquaSim. For å sikre dette tilbyr vi kurs både for praktisk bruk av programmet samt kurs i bakenforliggende teori. Vi har lang erfaring med, og god kultur på, å jobbe direkte med våre kunder mot deres prosjekter. Dette for å sikre en mest mulig effektiv bruk av ressurser totalt sett.

 

Kontakt oss for demo og mer informasjon aquastructures@aquastructures.no

Eksempler

Oppdrett

Kombinasjon not, fortøyning og flytere.

Marinaer

Lange slanke flytere forbundet med hengsler.

Offshore

Fortøyningsanalyser

Marine Operasjoner

Utstyr som skal løftes gjennom vannet for installasjon

Flåter

Kapasitet, stabilitet og fortøyningsanalyser

Verification and references

Berstad, A.J.and Heimstad, L.F.(2015), «Numerical Formulation of Sea Loads to Impermeable Nets»VI International Conference on Computational Methods in Marine Engineering
MARINE 2015, Rome Italy.

Berstad, A.J., Heimstad, L.F. and Walaunet, J.(2014) «Model Testing of Fish Farms for Validation of Analysis Programs.» Proceedings of the ASME 2014 33rd International Conference on Ocean, O shore and Artic Engineering OMAE2014, (June 8-13 2014),
San Francisco, California. OMAE2014-2464

Berstad, A.J., Walaunet, J. and Heimstad, L.F (2012), «Loads from Currents and Waves on Net Structures.»Proceedings of the ASME 2012 31st International Conference on
Ocean, O shore and Artic Engineering OMAE2012, (July 1-6, 2012), Rio de Janeiro,
Brazil. OMAE2012-83757.

Berstad, A. J. and H. Tronstad (2008), «Use of Hydroelastic Analysis for Verification of Towed Equipment for Acquisition of Seismic Data» Proceedings of OMAE2008 27th International Conference on Offshore Mechanics and Arctic Engineering (OMAE 2008) June 15-20 2008 Estoril, Portugal OMAE2008-57850

Berstad, A. J. and H. Tronstad (2007), «Development and design verification of a floating tidal power unit» OMAE 2007, The 26th International Conference on Offshore Mechanics and Arctic Engineering San Diego, California, 10-15 June, 2007. Paper 29052.

Berstad, A.J (2006), «Verification and benchmarking of AquaSim, a softwaretool for safety simulation of flexible offshore facilities exposed to environmental and operational loads», Aquastructures report 2003-002.

Berstad, A. J. and H. Tronstad (2005a), «Response from current and regular/irregular waves on a typical polyethylene fish farm» , Maritime Transportation and Exploitation of Ocean and Coastal Resources. Eds. C. Guedes Soares, Y. Garbatov, N. Fonseca. 2005 Taylor & Francis Group London. ISBN #: 0 415 39036 2.

Berstad, A. J., H. Tronstad, S. A. Sivertsen and E. Leite. (2005b), «Enhancement of Design Criteria for Fish Farm Facilities Including Operations» OMAE 2005, The 24th International Conference on Offshore Mechanics and Arctic Engineering Halkidiki, Greece, 12-17 June, 2005. Paper 67451. ISBN #: 0791837599.

Berstad, A. J., Tronstad, H., Ytterland, A. (2004), «Design Rules for Marine Fish Farms in Norway. Calculation of the Structural Response of such Flexible Structures to Verify Structural Integrity.» Proceedings of OMAE2004 23rd International Conference on Offshore Mechanics and Arctic Engineering June 2004, Vancouver, Canada. OMAE2004-51577

Berstad, A.J. , H. Tronstad and A. Ytterland (2003), «Safety of aquaculture facilities in rough sea environment- bringing aquaculture beyond fjords and sheltered areas», Aquaeuro 2003 Trondheim Norway.