Sertifisering
Sertifisering
Vi leverer alt av sertifisering mot NYTEK og NS9415
Sertifisering
Aquasim
AquaSim
For fleksible system og konstruksjoner er vårt verktøy, AquaSim, markedsledende!
Aquasim
Operasjoner
Operasjoner
Beregner belastning fra servicefartøy og operasjoner i utfordrende værsituasjoner.
Operasjoner
Lokalitetsklassifisering
Lokalitetsklassifisering
Vi utfører lokalitetsundersøkelser i henhold itil NYTEK og NS 9415.
Lokalitetsklassifisering
Fortøyningsanalyse
Fortøyningsanalyse
Vi utfører akkrediterte fortøyningsanalyser i henhold til NYTEK og NS 9415.
Fortøyningsanalyse
Lokalitetsundersøkelse
ROV
Ingenting er som å se hvordan det faktisk ser ut under vann. Vi har ROV og sjekker under vann.
Lokalitetsundersøkelse

Aquastructures tilbyr det beste av kompetanse innenfor marin teknologi, sertifisering Nytek, Aquasim og FE analyse

Sertifisering NS 9415 og NYTEK

Aquastructures er akkreditert av Norsk Akkreditering for utstedelse av produktsertifikater, hovedkomponentbevis og anleggssertifikater iht. NS 9415 og NYTEK-forskriften.
Aquastructures tilbyr alt av nødvendige ingeniørtjenester, fortøyningsanalyser, lokalitetsundersøkelser, inspeksjons- og ROV-tjenester ved utstedelse av sertifikater.

Aquasim

Aquastructures eier, utvikler og vedlikeholder AquaSim, et markedsledende Finite Element (FE) analyseverktøy til globalanalyser av komplekse marine systemer, fortøyningsanalyser og not- og membrananalyser. AquaSim er det foretrukne analyseverktøyet til kapasitetskontroll og simuleringer av oppdrettsanlegg, olje- og gassinstallasjoner, tauede systemer og marine operasjoner.

Ingeniørtjenester

Aquastructures er et anerkjent og ledende ingeniørhus som etablerer langsiktige kunderelasjoner, og bidrar aktivt til utviklingen av innovative og bærekraftige strukturelle løsninger innenfor offshore havbruk, fornybar energi, dypvannsteknologi, offshore, tauede systemer og marine operasjoner.

I kryssningspunktet mellom marin konstruksjonsteknologi, dynamisk analyse og softwareutvikling, har Aquastructures etablert et solid fundament og erfaringsbase for strukturanalyse og utvikling av bærekraftige marine konstruksjoner for fremtiden.